Akademia Prawa Jazdy, ul. Świętojańska 68/3, nad EMPiKiem - II piętro, 81-393 Gdynia

pn - pt 10-17

sobota 10-13

BIURO
CZYNNE

Kategoria C, C+E, D: Uprawnienia

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 

1) kategorii C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

2) kategorii C:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

3) kategorii D1:
a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

4) kategorii D:
a) autobusem
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

5) kategorii C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami)

 

6) kategorii C1+E, D1+E, C+E lub D+E – zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E

 

7) kategorii C+E i D – zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E

 

8) kategorii C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

 

9) kategorii C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

 

Zachęcamy do kontaktowania się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy na zgłoszenia.

Teoria w domu


Poradnik